FoxHuntingSketch

Image via Wikipedia

Y ddynes ai gi

Sefyll nes daw yr dydd pan godwyd y gwaharddiad a’r hela cadno.

Waiting until the ban on fox hunting is lifted.

Celff a chrefft yn ardd Ysbyty Forriston
Art & Crafts in Morriston Hospitals garden

Reblog this post [with Zemanta]
Advertisements